Wat is een biogasinstallatie?

Meewind maakt biogasinstallaties mogelijk

Op steeds meer plaatsen in Nederland worden biogasinstallaties in gebruik genomen. In een aantal gevallen wordt dit mede mogelijk gemaakt door Meewind, een fonds dat belegt in duurzame energieprojecten.

Hoe werkt de installatie?

De installatie produceert biogas uit slib van de rioolwaterzuivering. Het biogas wordt vervolgens opgewaardeerd tot groen gas. Dit heeft dezelfde kwaliteit als aardgas, maar is vele malen duurzamer. Zowel bij de productie als bij het gebruik, doordat groen gas vrijwel geen langcyclische CO2-uitstoot heeft.

Waarvoor kan groen gas worden gebruikt?

Het geproduceerde groene gas wordt verkocht aan de pomp of geleverd aan het aardgasnet. Het kan als klimaatvriendelijke brandstof gebruikt worden voor huishoudens, bedrijven en transport.

Wat gebeurt er in Westpoort met het groene gas?

Meewind investeert met haar fonds Regionaal Duurzaam 1 in projecten waarbij groene energie lokaal wordt opgewekt, direct bij de gebruiker. Dat is bijvoorbeeld in Amsterdam Westpoort het geval. Het geproduceerde groene gas wordt voornamelijk gebruikt als transportbrandstof, die wordt verkocht in een aardgastankstation in Westpoort. Hier kunnen vrachtwagens en personenauto’s groen gas tanken, een van de meest duurzame transportbrandstoffen van dit moment.

Hoeveel groen gas levert de installatie in Westpoort?

De installatie in Westpoort levert jaarlijks 650.000 kubieke meter groen gas. Dat staat gelijk aan het jaarverbruik van 450 huishoudens. Van de jaarproductie van de biogasinstallatie in Westpoort kunnen 577 auto’s elk gemiddeld 15.000 kilometer per jaar rijden.

Zijn er ook installaties die meer produceren?

Zeker. Meewind investeert ook in grotere installaties, oplopend tot een capaciteit van 9 miljoen kubieke meter groen gas per jaar. Dit is uiteraard afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid afvalstoffen die verwerkt kan worden tot groen gas.

Klik hier voor meer informatie over het fonds Regionaal Duurzaam 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*