Over ons

Onderwerp van deze website

Deze website geeft informatie over duurzame energie, en alle aspecten die daarbij komen kijken. Of het nu gaat om windenergie, zonne-energie, zonnepanelen, biomassa of duurzame energie vergelijken. U vindt uiteenlopende informatie van allerlei aanbieders, nieuws en tips voor duurzaam leven.

Uitgever & contact

Deze website is een uitgave van NLOK, uitgever van informatieve websites voor consumenten. Kijk op www.nlok.nl voor meer informatie. Vragen? Mail ons op info @ nlok . nl .

Gebruiksvoorwaarden

Alle rechten voorbehouden. Het gebruik van deze website is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht & Intellectueel Eigendom

De op deze website opgenomen informatie is afkomstig van diverse bronnen. Van alle opgenomen informatie wordt in voorkomende gevallen verwezen naar de betreffende bron. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de opgenomen informatie, de verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de vermelde bron. Weergave van deze informatie vindt plaats met het doel om een zo compleet en relevant mogelijk overzicht van nieuws en informatie over het onderwerp duurzame energie te tonen en vindt ondermeer plaats in het kader van de vrijheid van nieuwsgaring. De website beoogt geen inbreuk te maken op rechten van derden, zoals het auteursrecht en/of intellectuele eigendomsrechten. Indien u van mening bent dat dit niet het geval is, wilt u dan terstond contact opnemen met ons? Indien u er geen prijs op stelt dat informatie van of een link naar uw website op deze website is opgenomen, wilt u dan contact met ons opnemen?

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies, en plaatst deze mogelijk op uw computer. Wilt u dit niet? Verlaat dan deze website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*