Energiebedrijven beoordeeld op basis van duurzaamheid

Onlangs kwam er een scorekaart uit waarbij energiebedrijven werden neergezet en gerangschikt op basis van “groenheid”. Daarbij kwam Essent het slechtste uit de bus en dat was aanleiding voor een tegenreactie van Essent en andere grote energiereuzen. Zij geven namelijk aan dat de energiewereld momenteel flinke stappen zet in duurzaamheid, maar dat het vooral de grote energiebedrijven zijn die investeren in windmolenparken, zonnepanelen en andere groene energiebronnen. Kleine energiemaatschappijen die op de scorekaart wel als groen worden bestempeld zouden volgens Essent maar weinig bijdragen aan de energietransitie. Het onderzoek is uitgevoerd door CE Delft. Essent is het onder meer niet eens met de wegingsfactoren welke gebruikt zijn in het onderzoek.

Slechts 9 van 37 energiebedrijven produceren zelf energie

Hoewel het voor de hand ligt dat Essent ageert tegen de uitkomst lijkt hier ook iets voor te zeggen. Van de 37 energiebedrijven (klik hier voor een overzicht van energiebedrijven) hebben slechts 9 bedrijven een eigen energieproductie voor wat betreft stroom. De anderen 28 energiebedrijven kopen vooral elders energie in, vooral uit het buitenland en wenden hun vermogen aan voor marketing, welkomstacties. Zelf investeren ze niet of nauwelijks in duurzame energie en profiteren ze van mensen die graag vergelijken en overstappen. Voor het overgrote deel van de mensen is het onvoldoende inzichtelijk welke bedrijven nou echt zelf investeren in groene energie. Dat kritiekpunt heeft dus wel degelijk steekhoudende argumenten.

3 thoughts on “Energiebedrijven beoordeeld op basis van duurzaamheid

  1. ”Slechts 9 van 37 energiebedrijven produceren zelf energie” wellicht dat het concept van VanDeBron nieuwe mogelijkheden biedt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*